Ångerrätt skapar tryggare former för kunden att kunna köpa varor på andrahandsmarknaden. Även Transold följer regeln. Nu kan alla kunder till Transold köpa och betala på nätet. Om kunden efter besök inte känner sig tillfredsställd med varan sker en återbetalning av fulla beloppet.