Rolf Sinnemark tillhör en av Sveriges nulevande främsta formgivare av glas. Hans Atelje är belägen i Änggårde på Gotland, nära Hemse. Om man är intresserad av den svårbemästrade graaltekniken kan jag varmt rekommendera ett besök. / www.rolfsinnemark.se

/ PA Rosén